Jury

Prof. Sławomir Brzoska – ur. 1967 r. w Szopienicach (Górny Śląsk). Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie (1991–1995); dyplom z rzeźby w pracowni prof. Jerzego Fobera. Kierownik 9 Pracowni Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, z którym jest związany od 1997 roku, oraz Pracowni Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (od 2012). Profesor zwyczajny. Autor ponad 60 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; zrealizował performanse i akcje artystyczne na kilku kontynentach. Zajmuje się rzeźbą, sztuką instalacji, wideo, landartem oraz performansem. www.s-brzoska.pl

Prof. Agnieszka Cybal-Michalska – pełni funkcję Dziekana na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Zarządu i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć naukowych przy KNP PAN. Od 2011 roku pełni funkcję Redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja” a od 2012 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „Dialogi o Kulturze i Edukacji”. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są na problematyce socjopedagogicznych problemów młodzieży. Ukoronowaniem jej dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych, wzbogacanych doświadczeniami naukowymi zdobytymi podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University w Nowym Jorku, są następujące prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013), redakcja naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), współredakcja książek: Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012), Młodzież. Między partycypacją a (samo)wykluczeniem (Dąbrowa Górnicza 2017). Autorka licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę partycypacji młodzieży w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata pracy „bezgranicznych” karier. W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej a w roku 2015 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Adam Guziński – reżyser, scenarzysta, w 1997 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Pracował jako asystent Mariusza Grzegorzka i Andrzeja Mellina. W swoim dorobku ma filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych. W 1996 roku zrealizował Pokuszenie, obraz, który w 1997 roku został wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury festiwalu w Sienie. Za kolejny film krótkometrażowy – Jakub (1997) – otrzymał Główną Nagrodę Cinefondation na festiwalu w Cannes w 1998. Najwięcej wyróżnień, m.in. Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Bilbao, Specjalne Wyróżnienie na Festiwalu Filmowym w Turynie, Nagrodę Studencką na Festiwalu Krótkiego Metrażu w Nicei oraz Nagrodę La Luna de Valencia de Plata festiwalu Cinema Jove w Walencji przyniósł mu film Antychryst z 2002 roku. Pełnometrażowy debiut Adama Guzińskiego Chłopiec na galopującym koniu (2006) pokazywany był w części pozakonkursowej Międzynarodowego Festiwalu w Cannes w 2006 roku. Najnowszy jego film Wspomnienie lata (2016) został uznany za najlepszy debiut polski 21. Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia, które odbywało się w Łodzi.

Prof. Kinga Kuszak – prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. studenckich i organizacji kształcenia, pracownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Naukowo zajmuje się zagadnieniami rozwoju i edukacji dzieci w różnym wieku, profilaktyką zaburzeń mowy, terapią logopedyczną. Autorka monografii: „Dynamika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” (2006), „Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności” (2008), „Kompetencje językowe dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym” (2011), „Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne-badania-implikacje praktyczne” (2014); współautorka książki „Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń” (2016), współredaktorka monografii: „Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka-diagnoza-terapia” (2008), „Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka” (2010), „Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami rozwoju. Nowe wyzwania – nowe perspektywy” (2011), „Świat małego dziecka” (T I i II) (2013), redaktorka książki „Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne – wybrane perspektywy praktyczne” (w druku), autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu rozwoju kompetencji językowych, komunikacyjnych dziecka, profilaktyki zaburzeń. Członek Rady Naukowej i redaktorka tematyczna w czasopiśmie: „Edukacja wczesnoszkolna”. Prywatnie – miłośniczka poezji. W wolnych chwilach czyta, spaceruje po lasach i łąkach w towarzystwie dwóch psów, biega i celebruje dobre chwile.

Adam Pawłowski – Absolwent Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Technologii Kształcenia UAM, gdzie zajmował się problematyką wykorzystania środków masowego przekazu i komputerów w nauczaniu i wychowaniu. Pracując na uczelni związał się z dziennikarstwem, któremu całkowicie się poświęcił w połowie lat 90-tych. W tym zawodzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. W „Dzienniku Poznańskim” był dziennikarzem, redaktorem depeszowym, wydawcą magazynu i telemagazynu, redaktorem prowadzącym. W roku 1999 został sekretarzem redakcji w „Tygodniku Poznaniak”. W „Gazecie Poznańskiej”, w której pracę rozpoczął w roku 2000, najpierw był dziennikarzem, potem sekretarzem redakcji, wicenaczelnym i naczelnym. W roku 2006, gdy właściciel gazety podjął decyzję o jej połączeniu z „Głosem Wielkopolskim” był jednym z współtwórców udanej fuzji obydwu tytułów. Od roku 2007 jest redaktorem naczelnym „Głosu Wielkopolskiego”. W roku 2011 wyróżniony nagrodą Lwa dla najlepszego redaktora naczelnego Polska Press Grupy.

Monika Pich (UAP, Collegium da Vinci) – fotograf, grafik, performer, twórca video, artdesigner. Producentka muzyczna, wokalistka, realizator nagrań audialnych, twórca instalacji dźwiękowych, podcastów, słuchowisk. Zajmuje się analizą jakości, formy i odbioru przekazów medialnych, a także translacją audiowizualną. Działa na polu wielu kreatywnych dyscyplin. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące percepcji i modulacji obrazu oraz dźwięku w ramach warsztatów fotograficznych oraz autorskiego audialnego modułu w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Jarosław Szulski – Przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (powieści „Zdarza się”, „Sor” oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim „Siły spokoju”). Współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, gdzie od 8 lat kieruje zespołem projektowympodyplomowego programu akademickiego dla zarządów, managerów właścicieli firm – Akademia Psychologii Przywództwa. Nauczyciel i wychowawca w warszawskim Gimnazjum I Liceum im. T. Reytana.