Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. / Konfucjusz