Organizatorzy

Konkurs organizowany jest przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Za jego prawidłowy przebieg odpowiadają członkowie komitetu organizacyjnego:

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
dr hab. Natalia Walter
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz
dr Sylwia Jaskulska
dr Jarema Drozdowicz
dr Katarzyna Forecka-Waśko
dr Anna Mazurowska
dr Anna Michniuk
mgr Anna Klichowska
mgr Maciej Zychowicz