Patronaty

Patronat naukowy:

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

 


Patronat honorowy:

 

 


Patronat medialny: